Reklamacije

Podsećamo te da je vrlo važno da proveriš pošiljku prilikom preuzimanja u prisustvu kurira. Ukoliko na njoj ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmeš. U ovom slučaju molimo da nas pozoveš na 066 8646219 kako bi te obavestili o daljem postupanju.
E sad, ukoliko si primio pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovio da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo te da nas kontaktiraš na 066 8646219, i to najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke.

Pri komunikaciji su nam potrebni sledeći podaci:
•    Broj računa-otpremnice
•    Šifra artikla
•    Opis problema
U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana (biće brže, ne plaši se…ovo moramo da napišemo jer smo po zakonu na to obavezni) od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo ti na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo te o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

•    Reklamacioni list možeš preuzeti na ovom linku
•    Zakon o zaštiti potrošača možeš preuzeti na ovom linku

Pravo na odustanak od kupovine

Kao naš kupac imaš pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudžbine koji možeš poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu: info@naturehub.rs Odmah, po prijemu dopisa kontaktiraćemo te da bi te upoznali sa procedurom povraćaja kupljene robe.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je da ih vratiš u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u tvoj posed ili posed trećeg lica kojeg si ti odredio. Direktne troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudžbenice ti snosiš. U slučaju kada ti iniciraš raskid ugovora, Biomarket plus d.o.o. će odmah po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj primljene uplate novca, koristeći ista sredstva plaćanja koja si ti koristio u prvobitnoj transakciji.