Povraćaj sredstava

Kontaktiraj nas pozivanjem na 066 8646219 ili nam pošalji email na info@naturehub.rs sa podatkom tvog broja računa/otpremnice, tvog JMBG (opciono), brojem dinarskog tekućeg računa i naziva banke u kojoj imaš navedeni račun.

Kada dostaviš potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će ti sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju si ostavio prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe, ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, naša Internet prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem DINA metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.